Moderní open-source RPC framework

Úvod do gRPC v .NET Core

Multiplatformní framework gRPC

gRPC je jednoduchý moderní framework, založený na vzdáleném volání procedur. Vysoká výkonnost, platformní nezávislost, jednoduchost a skvělá podpora v ASP.NET Core staví tento framework do pozice následovníka umírajících WCF. Technologii gRPC oceníte při vývoji rychlých mikroslužeb, které spolu kromě klasické komunikace mohou komunikovat v reálném čase a využít naplno možností protokolu HTTP/2.

Školení do firmy   👍

Osvědčená technologie

Samotný gRPC není úplnou novinkou. Stojí za ním Google a nějaký pátek už jej používají například Netflix, Docker, Cisco a jiní. Novinkou je především projektová šablona a toolset na platformě ASP.NET Core 3.x.

Kdo používá gRPC

Protobuf serializace

Služby gRPC jsou tzv. "contract-first". S pomocí Protocol Buffers si nadefinujete podobu všech endpointů (RPC) včetně vstupů a výstupů. Na základě této definice můžete následně vygenerovat C# kód. Skvělé je, že Protocol Buffers je platformě nezávislý a tudíž jej mohou použít pro vygenerování klienta vývojáři z jiných platforem mimo .NET Core.

Ukázka Protocol Buffers

Postaveno nad ASP.NET Core

Celá technologie je založena na frameworku ASP.NET Core. Všechny fígle kolem konfigurace, dependency injection, logování a vůbec všechny Vaše oblíbené knihovny můžete používat tak, jak jste zvyklí. Samotný gRPC je pouze nadstavbou nad ASP.NET Core. Přestože je nyní gRPC určen především pro komunikaci mezi službami, experimentuje se i s podporou v browserech. Založení projektu přes CLI

Výkonnost především

Samotný gRPC potřebuje pro svůj život HTTP/2 protokol, který nabízí plno skvělých možností. Díky tomu můžete otevřít mezi dvěma službami spojení a kontinuálně streamovat data z jedné strany na druhou, nebo v plně duplexním módu. To se hodí nejen pro různé dávkové operace, ale i pro scénáře typu publish-subscribe.

Výkonnost gRPC služeb

Automatické generování klienta

Pouze tři řádky kódu stačí na provolání gRPC služeb. Veškerý kód se z pohledu klienta generuje automaticky z Protocol Buffers. Díky tomu jsou gRPC služby naprosto ideální do firemního prostředí, kde chcete zajistit rychlou komunikaci mezi službami.

Chci školení gRPC do firmy   👍Instagram

Sledujte aktuální dění